ของผมซิม 1 เลือกใช่เป็น 3G เอาไว้โทร ส่วนซิม 2 เลือกใช้เป็น 4G เอาไว้เล่นเน็ท พอมีสายโทรเข้าซิม 1  อินเตอร์เน็ทหาย จะใช้ไม่ได้ ไม่รู้ต้องเซ็ตค่ายังไง