ตัวที่ต้องปลดเป็นตัว Mod ของ Pixel รุ่นหลังๆครับ ตัวปกติเวอร์ชั่นเก่าจะเป็น Software ของเครื่องที่ประมวลผลภาพ ส่วนตัวที่ต้องปลดล็อก จะใช้ Software ของ Pixel ในการประมวลผลภาพ ภาพจะออกมาดีกว่ามากครับ