ต่างครับ ถ้าปลดล็อคคือ ใช้ options ได้เยอะกว่าและ ดีกว่าครับ