https://c.mi.com/thread-454956-1-0.html?sources=1 ขอขอบคุณ #8 ด้วยนะครับ โทรถาม0 ไม่แนะนำไรเลย แค่บอก จะเปิดสัญญาณให้ แต่นี้ นอกนั้น ไปตามกำ ลูกค้า ดีแทคนะ ที่ผมติดต่อ

from app

from app