แทบไม่อยากเชื่อเลยครับว่านี่เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือ