อยู่ในเมนู แบตเตอรี่ครับ มีทั้งใน mui 9 และ 10

from app

from app

from app

from app