อยากว่าทราบกระจกของ mi8 ที่ผลิตออกมามีความทนขนาดไหน อยากทราบรุ่น เช่นก่อริล่ากาด 5