เอ 1806305223
miui 9 ให้ดึงหน้าแอปลงมาด้านล่างจนสุดจะปลดล๊อค หรือทำซ ...

ขอบคุณครับ หายละ