ลองเข้าไปเทสตัว lcd จอ ดูครับ แดง เขียว น้ำเงิน
กดหลายๆครั้งตามรูป

from app

from app