Redmi 4a stable update khabhi  nahi ayga ...mi logo  4a ka Shay bhut  khrap rahahe.