gahtiya kya fyda phir flagship nikalne ka 25k aise hi waste kiye maine k20 me