Jhatu tv kuch chalta hi nahi hai. App install nahi ho rahi hai