redmi walo yeah chutiya pant bandh kar....sehi news diya kar