bekar sale hai mobile me sab wahi purNe rate hai bakwaas hai sab