go to theme option then your profile then ringtone + icon