Nếu e đg dùg rom eu miui 10 beta xuốg bản thấp hơn có bị ls k ạ