Mn cho e xin vài kinh nghiệm chụp đẹp trên điện với , từ cách chỉnh sáng hay xoá phông với ạ